Nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng

Các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2013 phải nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng và khi đặt in hóa đơn phải được cơ quan Thuế xác nhận

Ngày đăng: 19-09-2013

1,794 lượt xem

Nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng- CV 7527/BTC-TCT ngày 12/06/2013 của Bộ Tài Chính

 

              Để hạn chế việc mua bán hóa đơn bất hợp pháp của các doanh nghiệp, cơ quan Thuế phân loại các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế cần ưu tiên thanh tra gồm các yếu tố sau :

+ Các doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản sử dụng các hóa đơn bán hàng của các doanh nghiệp có trụ sở tại các địa phương không có nguồn nguyên liệu.

+ Các doanh nghiệp mới thành lập đăng ký kinh doanh đa ngành nghề nhưng số vốn đăng ký thấp.

+ Các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh bất hợp lý (quy mô kinh doanh cao gấp nhiều lần so với vốn chủ sở hữu).

+ Các doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ.

 

      Các doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan Thuế (cơ quan Thuế  xuống trụ sở DN để xác minh địa điểm ) và phải báo cáo việc phát hành và sử dụng hóa đơn hàng tháng.Hiện tại, phần mềm HTKK 3.1.7 chưa có phần báo cáo hóa đơn theo tháng, các bạn kế toán phải kê khai trực tuyến để gởi báo cáo này.

 

0948740032