Các bước chuẩn bị để kê khai thuế qua mạng

5 bước chuẩn bị để kê khai thuế qua mạng

Ngày đăng: 26-06-2013

3,574 lượt xem

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ KHAI THUẾ QUA MẠNG INTERNET

1. Bước 1: Đăng ký chữ ký số.

Để thực hiện khai thuế qua mạng, đầu tiên các bạn phải đăng ký sử dụng dịch vụ chữ ký số và được các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp chứng thư số và thiết bị (USB token) chứa chữ ký số. Các bạn vào trang web http://kekhaithue.gdt.gov.vn để biết thông tin về các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (phải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động). Hiện tại, NKVa  là đại lý cấp 1 của các nhà cung cấp: chữ ký số CKCA, chữ ký số VNPT, chữ ký số BKAV, giá ưu đãi dành cho các doanh nghiệp.

2. Bước 2: Tải và cài đặt các phần mềm cần thiết cho việc khai thuế qua mạng.

Để thực hiện khai thuế qua mạng, các bạn  phải tải và cài đặt một số phần mềm

các bước chuẩn bị để kê khai qua mạng

1.Phần mềm HTKK phiên bản mới nhất

2. Phần mềm JAVA PLUG-IN (tạo môi trường cho việc ký điện tử) http://www.java.com/en/

3. Phần mềm CutePDF Writer (có chức năng kết xuất ra file .pdf) http://www.cutepdf.com/

4. Phần mềm converter.exe (hỗ trợ CutePDF Writer chuyển đổi file) http://www.cutepdf.com/

5.Phần mềm Acrobat Reader hoặc Foxit Reader để đọc file .pdf

Các bạn cũng có thể download trên http://kekhaithue.gdt.gov.vn/

3. Bước 3: Đăng ký sử dụng khai thuế điện tử.

Sau khi có chứng thư số, các bạn đăng ký khai thuế điện tử với cơ quan thuế

Trình tự thực hiện như sau:

Vào trang Web http://kekhaithue.gdt.gov.vn/ , chọn nút “Đăng ký”:

Các bước chuẩn bị để kê khai thuế qua mạng

Nhập thông tin mã số thuế, điện thoại, email của doanh nghiệp vào ô tương ứng, sau đó nhấn “Tiếp tục”. Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính, nhập tiếp số PIN của chứng thư số, sau đó nhấn nút “Chấp nhận”:

Các bước chuẩn bị để kê khai qua mạng

 + Ký điện tử và gửi hồ sơ.

Sau khi các bạn thực hiện đăng ký trực tuyến xong, hệ thống sẽ gửi email thông báo cấp tài khoản cho công ty vào email (đã khai báo khi đăng ký trực tuyến) để biết thông tin về tài khoản của mình. Thông báo cấp tài khoản dịch vụ hệ thống người nộp thuế như hình sau:

4. Bước 4: Đổi mật khẩu tài khoản.
Do mật khẩu ban đầu của cơ quan thuế là ngẫu nhiên nên rất khó nhớ, vì vậy các bạn nên đổi mật khẩu sau khi được cấp tài khoản, cách thực hiện như sau:

Truy cập vào trang Web: http://kekhaithue.gdt.gov.vn, sau đó click chuột vào nút "Đăng nhập":

Các bước chuẩn bị để kê khai thuế qua mạng

Lưu ý: Trong quá trình đăng nhập hệ thống, nếu xuất hiện các cửa sổ thông báo "Security Alert" hoặc "Security Warning" tương tự như các thông báo sau, các bạn click chuột vào Yes để tiếp tục

Các bước chuẩn bị để kê khai thuế qua mạng

Các bước chuẩn bị để kê khai thuế qua mạng

Nếu xuất hiện màn hình sau, các bạn chọn "Continue to this website (not recommended):

Các bước chuẩn bị để kê khai thuế qua mạng

 

Tại màn hình “đăng nhập”, các bạn nhập mã số thuế và mật khẩu theo thông báo đã nhận được từ email, sau đó chọn “đăng nhập”:

Các bước chuẩn bị để kê khai thuế qua mạng

Sau khi đăng nhập thành công, các bạn vào chức năng “Tài khoản/ Đổi mật khẩu”:

Các bước chuẩn bị để kê khai thuế qua mạng

Tại màn hình Đổi mật khẩu, các bạn nhập mật khẩu cũ (CQT cấp lần đầu trong email), mật khẩu mới, nhắc lại mật khẩu mới, sau đó chọn  “Cập nhật” để chấp nhận thay đổi mật khẩu:

Các bước chuẩn bị để kê khai thuế qua mạng

Lưu ý:

·                                 Không bật bộ gõ tiếng Việt khi thay đổi mật khẩu.

·                                 Nên đổi mật khẩu định kỳ.

5. Bước 5: Đăng ký các loại tờ khai thuế nộp qua mạng.
Sau khi đăng ký thành công tài khoản, các bạn truy cập trang web http://kekhaithue.gdt.gov.vn để thực hiện đăng ký các loại tờ khai thuế nộp qua mạng. Việc đăng ký các loại tờ khai thuế nộp qua mạng thực hiện lần đầu khi doanh nghiệp mới đăng ký khai thuế qua mạng hoặc khi có thay đổi các loại tờ khai phải nộp của doanh nghiệp. Các loại tờ khai có thể đăng ký khai thuế qua mạng bao gồm:

·         Tất cả các loại tờ khai thuế có trên ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản mới nhất.

·         Các loại tờ khai kê khai trực tuyến.

Để đăng ký các loại tờ khai thuế nộp qua mạng, các bạn thực hiện như sau:

·         Đăng nhập trang web http://kekhaithue.gdt.gov.vn với mã số thuế và mật khẩu của doanh nghiệp.

·         Vào chức năng “Tài khoản/Đăng ký tờ khai” như hình sau:

Các bước chuẩn bị để kê khai thuế qua mạng

Các bạn chọn các tờ khai cần đăng ký và kỳ bắt đầu kê khai, sau đó nhấn “Tiếp tục” như hình sau:

Các bước chuẩn bị để kê khai qua mạng

Sau khi chọn các loại tờ khai, kỳ bắt đầu kê khai qua mạng và nhấn "Tiếp tục" như trên, các bạn kiểm tra lại thông tin đăng ký như sau:

Các bước chuẩn bị để kê khai thuế qua mạng

 Nhấn “Chọn lại” để chọn lại các tờ khai khi phát hiện chọn thiếu.

 Nhấn “Chấp nhận” để hoàn thành việc đăng ký tờ khai.

Sau khi đã xong các bước chuẩn bị, các bạn tiến hành kê khai thuế qua mạng .

 

0948740032