USB token là gì

USB token là thiết bị phần cứng để tạo ra cặp khóa công khai và bí mật cũng như lưu giữ khóa bí mật của khách hàng

Ngày đăng: 02-08-2013

18,823 lượt xem

   USB token là thiết bị phần cứng để tạo ra cặp khóa công khai và bí mật  cũng như lưu giữ khóa bí mật của khách hàng . Các bạn có thể dùng USB token để ký điện tử cho các giao dịch qua mạng với Cơ quan Thuế, Hải Quan, Ngân Hàng Điện Tử…

  o Khóa công khai (Public Key) : đây là các thông tin công cộng của khách hàng

  o Khóa riêng (Private Key) : đây là thông tin bí mật của khách hàng, được dùng để tạo ra chữ ký số. Bản chất của việc sử dụng thiết bị USB Token là để lưu trữ và bảo vệ an toàn khóa riêng này.

USB token dùng để ký điện tử

USB token CKCA

   Mỗi USB token có một số series duy nhất gồm 8 hoặc 10 ký tự ở mặt dưới của Token và được gắn duy nhất với một khách hàng. Khi nhấn nút trên Token một dãy các mã số ngẫu nhiên sẽ xuất hiện (gồm 06 chữ số hiện ra trên màn hình phía trên Token) và thay đổi liên tục trong một khoảng thời gian nhất định (30 giây hoặc 60 giây). Mỗi một mã số của USB token chỉ có hiệu lực duy nhất đối với một giao dịch tại một thời điểm nhất định và một khách hàng cụ thể. Chuỗi số được tạo ra theo thuật toán rất phức tạp mà cho đến nay chưa có trường hợp bẻ khóa thành công nào.

   Dung lượng của USB token chỉ khoảng 1.06MB nhưng nó có khả năng lưu trữ lớn, tốc độ xử lý cao (32 bit) và lưu giữ khóa bí mật bằng một mã nhận dạng cá nhân gọi là mã pin. Mã pin này có thể gồm chữ và số, độ dài từ 8 đến 64 kí tự .Tùy theo nhà cung cấp chữ ký số mà mã pin được cài đặt mặc định ban đầu. Ví dụ : với VNPT thì mã pin là 12345678 , với BKAV thì mã pin là 12345678, với Viettel thì mã pin là viettel-ca, với CKCA thì mã pin là 12345678. Tuy nhiên, khi nhận bàn giao thiết bị USB token, các bạn nên thay đổi mã pin để đảm bảo tính bảo mật của thông tin kinh doanh. Trong quá trình sử dụng, nếu nhập sai mã pin 5 lần, USB token sẽ bị khóa. Các bạn cần liên hệ  với NKVa để được hổ trợ setup lại mã pin mặc định cho Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng .     

   Một USB token- về mặt kỹ thuật- có thể lưu trữ và bảo vệ nhiều Chứng thư số và các cặp khóa tương ứng, nhưng USB token chỉ có duy nhất một mật khẩu bảo vệ. Chứng thư số -về  mặt pháp lý- được coi như là con dấu của doanh nghiệp, Doanh nghiệp nên quản lý chứng thư số như quản lý con dấu của công ty. “Con dấu- chứng thư số “ nên được sử dụng duy nhất cho một  công ty để tránh sai sót nhầm lẫn cho dữ liệu được chuyển đến các cơ quan mà công ty giao dịch và USB token là thiết bị lưu trữ rất quan trọng trong việc sử dụng chữ ký số của Doanh nghiệp.

0948740032